Jak předejít chybám při odporovém svařování?

Zvyšující se nároky na kvalitu vyhotovených dílů jakož i kratší dodací lhůty vyvíjejí stále větší tlak na dodavatele svařovaných součástek. Zdá se, že jedinou konstantou v těchto proměnlivých podmínkách je lidský faktor. Hlučné a rušné výrobní prostředí ve spojení s repetitivními pracovními kroky vede k nárůstu chybovosti. Tím se navyšují výrobní náklady a prodlužuje dodací čas. Složitost výrobního procesu a svařované součástky navíc představuje značné omezení pro zjednodušení výrobního procesu. Společnosti proto usilují výrobní řetězec posílit v jeho nejslabším článku, a to odborným školením personálu. Jednodušší řešení, jak předejít chybám při svařování, nicméně nabízí Poka-yoke.

Sledování polohování matice pomocí systému Nut Manager
Sledování polohování matice pomocí systému Nut Manager

Poka-yoke je mechanismus nebo zařízení sloužící k zabránění chybného výrobního postupu nebo záměny součástek při výrobním procesu. V prostředí s odporovým svařováním je to primárně svařovací přípravek, jehož cílem je zjednodušit design výroby odstraněním nejistot vyplývajících ze záměny součástek nebo výrobních kroků. Operátor tím získává v případě problému okamžitou odezvu prostřednictvím snímačů a světelné signalizace a případně špatně vyrobený díl může odstranit pouze po otevření nástavce potvrzením špatného dílu na obrazovce svařovacího stroje.

Poka-yoke přípravek se senzory
Poka-yoke přípravek se senzory

Výhodami použití přípravku Poka-yoke při odporovém svařování jsou:

  • snížení počtu vadných dílů a výrobních nákladů,
  • redukce potřebných kroků pro kontrolu kvality výsledného produktu,
  • prevence poškození svařovacího stroje a svařovaného dílu,
  • snížení času na zaškolení operátorů,
  • zvýšená bezpečnost při práci a
  • flexibilnější reakce na změny ve výrobním procesu.
Poka-yoke přípravek

Společnost Prospot SK s.r.o. zajišťuje výrobu přípravků Poka-yoke pro odporové svařování dílů pro dodavatele automobilového průmyslu.